Walny Zjazd PZHL Sprawozdawczo-Wyborczy odwołany.

16 marca 2020 0 przez Multi Sport Live Team

Na 19 marca zaplanowane było walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Jak już wiemy w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka panuje na świecie, PZHL postanowił zakończyć sezon i przenieść zjazd. Jak informuje Prezes Mirosław Minkina, nowy termin zostanie podany co najmniej 30 dni przed datą zjazdu. Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował również, że wszystkie czynności wykonane w terminach statutowych dotyczące zgłaszania delegatów, oraz kandydatów do władz związku pozostają wiążące i nie wymagają powtórzenia.

Nie milkną jednak słowa z krytyką obecnego związku i jego niezbyt jasnych poczynań związanych z ujawnieniem wszystkich rozliczeń z ubiegłych lat. Kandydaci na prezesa PZHL Zbigniew Stajak i Adam Zięba wystąpili do Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk list otwarty z prośbą o interwencję w sprawie nieprawidłowości dotyczących zwołania Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.


Prezentujemy jego treść.
LIST OTWARTY.
„Ponieważ Ministerstwo Sportu sprawuje nadzór nad związkami sportowymi zwracamy się z prośbą o interwencję w sprawie nieprawidłowości dotyczących zwołania Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego przez Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Zarząd PZHL Zwołał Walny Zjazd Sprawozdawczy- Wyborczy na 19 marca 2020 r. tj. przed upływem kadencji władz związku, która kończy się 28 maja 2020 r.
W proponowanym przez Zarząd PZHL porządku obrad brakuje punktu dotyczącego przedstawienia przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019 co jest naruszeniem( § 24 ust. 1 pkt. 2) Statutu PZHL. Ponadto w Zaproponowanym porządku obrad brak jest punktu dotyczącego uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi co jest kolejnym naruszeniem Statusu PZHL (§24 ust. 2 pkt. 2).
Zwracamy uwagę, iż wybór nowych władz przed upływem kadencji prowadzi do kuriozalnej sytuacji, iż funkcjonują dwa Zarządy, ten któremu kadencja kończy się 28 maja 2020 r. I nowo wybrany Zarząd bez żadnego realnego wpływu na funkcjonowanie Związku.
Jeżeli delegaci z własnej inicjatywy podejmą uchwały o absolutorium to będą oceniać władze przed upływem kadencji a przecież po tej ocenie w dniu 19 marca br. władze Związku przez ponad 2 miesiące będą prowadzić działalność i to na dużą skalę np. organizując Mistrzostwa Świata Dywizji 1B w Katowicach.
Reasumując Zarząd PZHL zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy na którym nie ma zamiaru przedstawić sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy ( nie mówiąc już o opinii biegłego rewidenta) i chce uniknąć oceny za działalność w toku całej kadencji co jest naruszeniem Statutu PZHL zatwierdzonego przez Ministra Sportu w dniu 30 kwietnia 2013r.
Wobec przedstawionych faktów prosimy o interwencję i pomoc w doprowadzeniu do tego aby Zarząd PZHL respektował Statut Związku i odwołał Walny Zjazd w dniu 19 marca br. a zwołał go w nowym terminie niezwłocznie po zakończeniu kadencji tj. w dniu 06 marca 2020r.”
Jak już napisaliśmy powyżej Zjazd został odwołany i nowy termin zapewne podany zostanie nie prędzej niż przed 30 marca 2020 roku. KH ToruńGKS TychyLOTOS PKH GdańskRe-Plast Unia OświęcimPodhale Nowy TargAkademia Hokejowa Legii WarszawaMój Toruńbydgoszcz.pl